خدمات جستجو و ترجمه علمی

خدمات جستجو و ترجمۀ مقالات علمی برای دانشجویان و اساتید جهت تسهیل و تسریع امر پژوهش دانشگاهی

نمونه‌های پذیرش‌شده با خدمات موسسه دانش و فلسفه فوژان

نوشتن خدمات توجیهی علمی ازقبيل رزومه‌نويسي، پروپوزال‌نويسي، انگيزه‌نامه و غيره به دانشجویان به زبان انگلیسی

پذیرش دکتری از دانشگاه منچستر متروپولیتن

پذیرش مصاحبه دکتری با بورسیه کامل از دانشگاه آکسفورد بروکس

پذیرش کارشناسی ارشد از دانشگاه بریستول