اخبار

سحنرانی دکتر ند بلاک، دانشگاه نیویورک

Perception is non-conceptual

وبینار فلسفۀ ذهن و مسئلۀ آگاهی، دکتر کیت فرنکیش، دانشگاه شفیلد

کاری از مؤسسه دانش و فلسفه فوژان برای پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (آی‌پی‌ام)

نشست بین المللی روز جهانی داروین

با همکاری انجمن اعجاز قرآن ایران، دانشگاه شهید بهشتی

نشست روز داروین